A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Кочубеївська громада
Херсонська область, Бериславський район

Положення ЦНАП

Дата: 11.01.2021 13:25
Кількість переглядів: 90

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО

ВІДДІЛ « ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ»

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

 КОЧУБЕЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

1. Загальні положення

1.1. Відділ «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Кочубеївської сільської ради ОТГ Херсонської області (Центр надання адміністративних послуг) (далі – ЦНАП) є структурним підрозділом який утворено у складі виконавчого комітету Кочубеївської сільської ради ОТГ.

1.2. ЦНАП  підзвітний Кочубеївській сільській раді ОТГ, знаходиться в підпорядкуванні  та підконтрольний виконавчому комітету, безпосередньо підпорядкований заступнику сільського голови з питань  діяльності виконавчих органів та  відповідно до розподілу обов’язків  керуючому справами виконкому (секретарю виконавчого комітету).

1.3.ЦНАП у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», законами «Про адміністративні послуги», «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», іншими Законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Кочубеївської сільської  ради ОТГ та її виконавчого комітету, що регулюють діяльність у сфері державної реєстрації, а також регламентами сільської  ради, виконавчого комітету, ЦНАП  та цим Положенням.

1.4  Кочубеївська сільська  рада ОТГ створює умови для нормальної роботи та підвищення кваліфікації працівників ЦНАПу, забезпечує їх окремими приміщеннями, телефонним зв'язком, сучасними засобами оргтехніки для виконання службових обов'язків, законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою.

1.5 Головним завданням ЦНАП є регулювання відносин, що виникають у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, реєстрації місця проживання/перебування особи  та надання відомостей з Державного земельного кадастру. Метою діяльності ЦНАПу є створення зручних і сприятливих умов отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади, шляхом функціонування та модернізації Центру надання адміністративних послуг, який створюється для належної організації роботи із замовниками (фізичними та юридичними особами) в одному приміщенні з метою надання якісних адміністративних послуг . 

1.6.Посадові особи, що працюють у ЦНАП, є посадовими особами місцевого самоврядування, відповідно до цього Положення мають посадові повноваження та обов’язки щодо здійснення повноважень у сфері державної реєстрації і отримують заробітну плату за рахунок сільського бюджету. Посадові особи ЦНАП  призначаються та звільняються з посади головою  Кочубеївської сільської ради ОТГ за поданням керуючого справами виконкому  за результатами  відбору  конкурсної комісії у порядку, передбаченому чинним законодавством про службу в органах місцевого самоврядування  чи за іншою процедурою, передбаченою чинним законодавством України.

1.7 Місцезнаходження ЦНАП: 74012, с. Кочубеївка, вул. Менонітська, 80.

2. Завдання і функції ЦНАПу

Основні завдання та повноваження відділу ЦНАП

 2.1. Завданнями ЦНАП є:

 1) забезпечення: - проведення державної реєстрації прав; - ведення Державного реєстру прав; - взяття на облік безхазяйного нерухомого майна; - формування та ведення реєстраційних справ; - прийому документів, поданих для державної реєстрації; - державної реєстрації та проведення інших реєстраційних дій; - ведення Єдиного державного реєстру та надання відомостей з нього;

2) здійснення інших повноважень, передбачених Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» та іншими нормативно-правовими актам;

3) реєстрації місця проживання/перебування особи

4)  надання відомостей з Державного земельного кадастру. 

2.2. Повноваженнями ЦНАП є:

1) прийом документів;

2) перевірка документів на наявність підстав для зупинення розгляду документів;

3) перевірка документів на наявність підстав для відмови у державній реєстрації;

4) проведення реєстраційної дії (у тому числі з урахуванням принципу мовчазної згоди) за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови у державній реєстрації шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру;

5) ведення Єдиного державного реєстру;

6) встановлення відповідності заявлених прав і поданих документів вимогам законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями;

7) перевірка документів на наявність підстав для зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, зупинення державної реєстрації прав, відмови в державній реєстрації прав та прийняття відповідних рішень;

8) під час проведення державної реєстрації прав, що виникли в установленому законодавством порядку до 1 січня 2013 року, запитує від органів влади, підприємств, установ та організацій, які відповідно до законодавства проводили оформлення та/або реєстрацію прав, інформацію (довідки, копії документів тощо), необхідну для такої реєстрації, у разі відсутності доступу до відповідних інформаційних систем, документів та/або у разі, якщо відповідні документи не були подані заявником;

9) під час проведення державної реєстрації прав на земельні ділянки використовує відомості Державного земельного кадастру шляхом безпосереднього доступу до нього у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

10) відкриває та/або закриває розділи в Державному реєстрі прав, вносить до нього записи про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про об’єкти та суб’єктів таких прав;

11) присвоює за допомогою Державного реєстру прав реєстраційний номер об’єкту нерухомого майна під час проведення державної реєстрації прав;

12) виготовляє електронні копії документів та розміщує їх у реєстраційній справі в електронній формі у відповідному розділі Державного реєстру прав (у разі якщо такі копії не були виготовлені під час прийняття документів за заявами у сфері державної реєстрації прав);

13) формує документи за результатом розгляду заяв у сфері державної реєстрації прав;

14) здійснює інші повноваження, передбачені Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» та іншими нормативно-правовими актами.

2.3. Надання послуг фізичним та юридичним особам, в тому числі іноземним, незалежно від їх підпорядкування, відомчої належності, організаційно-правової форми і форми власності, місцезнаходження, із залученням або без залучення іноземного капіталу.

3. Права Відділу ЦНАП

3.1.Одержувати безкоштовно в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб з питань, що стосуються діяльності  ЦНАП  з питань державної реєстрації;

 3.2.Здійснювати володіння, користування майном, переданим йому згідно з актом приймання - передачі;

3.3. Готувати в межах своєї компетенції проекти рішень на засідання виконавчого комітету, на сесії Кочубеївської сільської  ради об’єднаної територіальної громади,  що стосуються державної реєстрації;

3.4. Брати участь в сесійних засіданнях сільської  ради, її виконавчого комітету, нарадах, інших зібраннях, які проводяться в сільській  раді, що стосуються державної реєстрації;

3.5.Одержувати від посадових осіб у порядку, встановленому в сільській  раді, документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на ЦНАП  завдань;

3.6.Брати участь у нарадах, у роботі консультативних, дорадчих та інших органах для сприяння здійсненню покладених на ЦНАП  завдань;

3.7.Брати участь у розробленні пропозицій щодо підготовки кадрів, що стосуються ЦНАПу

4. Організація ЦНАПу

4.1 ЦНАП підконтрольний і підзвітний Кочубеївській сільській раді ОТГ. ЦНАП підпорядковується безпосередньо  виконавчому комітету, заступнику сільського голови з питань виконавчих органів, відповідно до розподілу обов’язків  керуючому справами виконкому(секретарю виконавчого комітету).

4.2.ЦНАП виконавчого комітету Кочубеївської сільської  ради очолює начальник, який  здійснює керівництво його діяльністю, представляє його у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями та несе відповідальність за організацію та результати діяльності сектору  перед виконавчим комітетом та міською радою;

4.3.Начальник  ЦНАП   призначається на посаду та звільняється з посади сільським  головою об’єднаної територіальної громади за поданням керуючого справами виконкому  за результатами  відбору  конкурсної комісії у порядку, передбаченому чинним законодавством про службу в органах місцевого самоврядування  чи за іншою процедурою, передбаченою чинним законодавством України.

4.4.На посаду начальника ЦНАП  призначається особа, яка є громадянином України, має вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

4.5.В ЦНАП працюють державні адміністратори- реєстратори відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

4.6.Відбір кандидатур на ці посади проводиться на конкурсній основі. На посаду державного адміністратора,  реєстратора призначається особа, яка є громадянином України, має вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, бакалавра.

Державним адміністратором, реєстратором може бути громадянин України, який має вищу освіту, відповідає кваліфікаційним вимогам, визначеним Міністерством юстиції України, та перебуває у трудових відносинах з суб’єктом державної реєстрації

 4.7.Начальник  ЦНАП:

4.7.1 Вносить на засідання виконкому та на сесію сільської  ради пропозиції щодо формування та реалізації повноважень у сфері державної реєстрації;

4.7.2. Забезпечує виконання ЦНАП Конституції України, Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», інших Законів України, постанов Верховної Ради України, указів і розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, рішень виконавчого комітету та сільської  ради, що регулюють діяльність у сфері державної реєстрації.

4.7.3. Вносить пропозиції щодо структури ЦНАП;

4.7.4. Розробляє і подає проекти змін та доповнень до положення про ЦНАП державної реєстрації сільської  ради для затвердження на сесії Кочубеївської сільської  ради об’єднаної територіальної громади;

 4.7.5. Розробляє та подає на затвердження сільському  голові посадові інструкції працівників відділу  ЦНАП;

4.7.6.Здійснює функції державного адміністратора,  реєстратора прав на нерухоме майно та державного реєстратора юридичних та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

4.7.7.Здійснює організаційні заходи щодо діяльності роботи працівників ЦНАП та належного функціонування ЦНАП;

4.7.8.Втручання будь-яких органів, їх посадових осіб, громадян, юридичних осіб та громадських формувань, у діяльність державного реєстратора під час проведення реєстраційних дій, крім випадків, передбачених цим Законом, забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом

4.7.9.Здійснює керівництво ЦНАП, організовує його діяльність, у тому числі взаємодію із суб'єктами надання адміністративних послуг, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в ЦНАП;

4.7.10.Планує роботу ЦНАП;

4.7.11.Вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи ЦНАП;

4.7.12.Звітує перед виконавчим комітетом про виконання покладених на ЦНАП завдань та затверджених планів роботи;

4.7.13.Представляє інтереси ЦНАП у взаємовідносинах з іншими структурними  підрозділами органів місцевого самоврядування, виконавчого комітету,  підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва;

4.7.14.Організовує діяльність ЦНАП  щодо взаємодії із суб'єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності його роботи;

4.7.15.Координує діяльність  державних адміністраторів,  реєстраторів, якість та своєчасність виконання ними обов'язків;

4.7.16.Організовує інформаційне забезпечення роботи ЦНАП, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

4.7.17.Сприяє створенню належних умов праці в ЦНАП, вносить пропозиції щодо його матеріально-технічного забезпечення;

4.7.18.Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності службовців ЦНАП;

4.7.19.Розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність працівників ЦНАП;

4.7.20.Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень ЦНАП;

4.7.21.Забезпечує дотримання працівниками ЦНАП правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

4.7.22.Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є ЦНАП;

4.7.23.Забезпечує захист персональних даних;

4.7.24.Здійснює  інші, визначені законом, повноваження.

4.7.25. До структури ЦНАП входить реєстратор, адміністратор який діє на підставі Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та забезпечує надання адміністративних послуг з видачі (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, призначається на посаду та звільняється з посади за результатами  відбору конкурсної комісії та розпорядженням заступника сільського голови .

4.7.26.За відсутності завідувача ЦНАП покладені на нього обов’язки, завдання і функції виконує реєстратор ЦНАП, який в ході їх реалізації користується відповідними повноваженнями і правами.

5.Відповідальність

5.1Діяльність ЦНАП ґрунтується на засадах законності, персональної відповідальності, взаємодії з органами виконавчого комітету.

5.2.Начальник ЦНАП  несе персональну відповідальність за:

5.2.1.Своєчасне і якісне виконання завдань та здійснення відповідних повноважень відділу ЦНАП;

5.2.2.Відповідність прийнятих ним рішень вимогам чинного законодавства;

5.2.3.Виконання рішень сільської ради та її виконавчого комітету;

5.2.4.Своєчасне подання відомостей, повідомлень, інформації відповідним державним службам;

5.2.5. Стан діловодства у ЦНАП;

5.2.6. Дотримання ЦНАП Конституції України Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

5.2.7.Покладання на начальника, та працівників ЦНАП обов’язків, що не належать до їх компетенції і тих, які не стосуються забезпечення реалізації державної політики у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, не допускається.

5.2.8.Втручання будь-яких органів, посадових і службових осіб, громадян та їх об’єднань у діяльність ЦНАП пов’язану з проведенням державної реєстрації прав, забороняється і тягне за собою відповідальність згідно законом.

5.2.9.Посадові особи, які працюють у ЦНАП  не несуть відповідальність за недостовірність та недійсність поданих фізичною особою або суб’єктом господарювання (їх представниками) документів (їх копій) для отримання адміністративних послуг.

5.2.10.Посадові особи ЦНАП несуть відповідальність за порушення Конституції та Законів України, інших нормативно-правових актів України згідно чинного законодавства.

5.2.11.Посадові особи  ЦНАП  несуть відповідальність за порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, інструкцій по охороні праці та протипожежній безпеки.

6.Заключні положення

6.1.Майно ЦНАП  утворюється за рахунок майна, переданого йому виконавчим комітетом сільської  ради у користування для виконання функцій, передбачених цим Положенням та Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань». Основні фонди та майно Відділу знаходяться в його користуванні. Кошти, отримані за державну реєстрацію, зараховуються до сільського бюджету.

6.2. Ліквідація ЦНАП  або його реорганізація проводиться Кочубеївською сільською  радою відповідно до вимог чинного законодавства.

6.3. Покладання на ЦНАП обов’язків не передбачених цим Положенням, не допускається.

7.Прикінцеві положення

7.1.Структура та чисельність ЦНАП  затверджується рішенням сесії. З метою створення зручних та доступних умов отримання послуг суб’єктами звернень в Кочубеївській сільській раді об’єднаної територіальної громади можуть бути утворені територіальні підрозділи Центру, віддалені  робочі місця адміністраторів, які забезпечують надання адміністративних послуг відповідно до Переліку та згідно з рішенням місцевої ради. До надання адміністративних послуг можуть залучатися старости відповідно до законодавства. Час прийому суб’єктів звернень у Центрі становить не менш як п’ять днів на тиждень та сім годин на день без перерви на обід і є обов’язковим для всіх адміністративних послуг, що надаються через Центр.

7.2.Фінансове та інше забезпечення роботи відділу здійснюється за рахунок сільського бюджету Кочубеївської сільської ради ОТГ відповідно до законодавства України.

7.3.Зміни і доповнення до Положення вносяться в установленому для його прийняття порядку.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь