Кочубеївська громада
Херсонська область, Бериславський район

Програма бюджету участі

Дата: 04.06.2021 15:51
Кількість переглядів: 670

 

                                           

Додаток 1

до рішення Х сесії сільської ради ІІскликання

від………...2021 року №………….

 

 Цільова програма

 «Партисипативний бюджет (бюджет участі)

Кочубеївської сільської ради ОТГ Бериславського району 

Херсонської області на 2021-2025 роки.

с.Кочубеївка     

                       

                                        Зміст Програми

 

Назви розділів :

I. Паспорт цільової програми «Партисипативний бюджет (бюджет участі) Кочубеївської сільської ради ОТГ Бериславського району Херсонської області на 2021-2025 роки.

 II. Загальні положення.

III. Мета і завдання Програми.

IV. Шляхи реалізації Програми.

V. Фінансове та ресурсне забезпечення Програми.

 VI. Очікувані результати від виконання Програми.

VII. Координація та контроль за ходом виконання Програми.

VIII. Звітність виконання Програми.

I. ПАСПОРТ

цільової програми «Партисипативний

бюджет (бюджет участі) у Кочубеївській сільській раді ОТГ»

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Виконавчий комітет Кочубеївської сільської ради ОТГ

2.

Назва, дата і номер розпорядчого документа органу виконавчої влади

Закони України  «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний кодекс України

3.

Розробник Програми

Виконавчий комітет Кочубеївської сільської ради ОТГ

4.

Брали участь у розробці Програми

Сектор ЖКГ, будівництва комунальної власності, та розвитку територій.

5.

Відповідальний виконавець Програми

Сектор ЖКГ, будівництва комунальної власності, та розвитку територій.

6.

Учасники Програми

Виконавчий комітет Кочубеївської сільської ради ОТГ, депутати, громадські організації, головні розпорядники бюджетних коштів

7.

Термін реалізації Програми

2021 - 2025 роки

8.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Місцевий бюджет Кочубеївської с/р ОТГ

9.

Орієнтовний обсяг коштів для реалізації Програми

2021р. -  100 тисяч гривень

2022 р. – розмір суми визначається рішеннями про бюджет

2023 р. – розмір суми визначається рішеннями про бюджет

2024 р. - розмір суми визначається рішеннями про бюджет

2025 р. - розмір суми визначається рішеннями про бюджет

 

IІ. Загальні положення

 

 • програма «Партисипативний бюджет (бюджет участі) в Кочубеївській сільській раді ОТГ» (далі - Програма) встановлює та регулює систему взаємодії виконавчих органів сільської ради ОТГ  та жителів Кочубеївської територіальної громади щодо реалізації проектів  за рахунок коштів місцевого бюджету.

Програма розроблена відповідно до норм Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з використанням міжнародного досвіду щодо активізації участі громадян у прийнятті рішень та методології реалізації механізмів партисипативного бюджету.

У Програмі застосовуються такі терміни:

 • партисипативний бюджет (бюджет участі) - процес взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськістю, направлений на включення жителів, які постійно проживають у межах Кочубеївської територіальної громади , до прийняття рішень щодо розподілу визначеного Кочубеївською сільською радою ОТГ в частині громадського бюджету;
 • координаційна рада, яка створюється рішенням виконавчого комітету для аналізу проєктів і яка координує питання  функціонування партисипативного бюджетування, здійснює підготовку проєктів нормативно-правових актів та забезпечує співпрацю з громадськістю щодо питань партисипативного бюджетування;
 • проєкт – пропозиція, яка подана автором відповідно до форми подання проєкту та відповідає вимогам, які визначені Положенням про партисипативний бюджет (бюджет участі) у Кочубеївській територіальній громаді, і підтримана не менш ніж 20-ма жителями громади.
 • автор – повнолітній дієздатний громадянин України віком від 14 років, який постійно проживає у межах у Кочубеївської територіальної громади
 • карта аналізу проєкту – формуляр, який заповнюється координаційною радою;
 • пункти голосування – місця для проведення голосування, які визначені  розпорядженням сільського голови;
 • голосування – процес визначення жителями проєктів-переможців серед поданих проєктів шляхом заповнення бланку для голосування
 • встановлення підсумків голосування – підрахунок координаційною радою голосів, поданих за кожен із проєктів відповідно до заповнених бланків для голосування;
 • проєкти-переможці – проєкти, що відповідно до встановлення підсумків голосування набрали найбільшу кількість балів. У випадку нестачі коштів на реалізацію чергового проекту за кількістю балів, переможцем визнається наступний проєкт за кількістю балів, реалізація якого не призведе до перевищення загальної суми. У випадку якщо проєкти набирають однакову кількість голосів, місце пропозицій у списку визначається за порядковим номером у реєстрі проєктів, які допускаються до голосування;
 • головні розпорядники бюджетних коштів – виконавчі органи Кочубеївської сільської ради ОТГ  в особі їх керівників, які отримують повноваження шляхом встановлення бюджетних призначень для виконання проєктів - переможців.

 Визначення проблем, на розв’язання яких направлена програма:

У сучасному громадянському суспільстві зросла соціальна активність людей та з’явились активісти, які мають бажання долучатись до вирішення проблем суспільства. У жителів виникають ідеї, як покращити благоустрій територій міста, провести соціальні, культурно-митецькі, спортивні заходи тощо.

Соціальна активність суспільства вимагає створення дієвих інструментів співпраці та залучення громадськості до вирішення питань життєдіяльності міста.

Вдалим світовим досвідом щодо технології залучення громадян до процесу підготовки та прийняття рішень є партисипативне бюджетування.

Затвердження Програми створить інструменти залучення громадян до бюджетного процесу, сприятиме запровадженню процесу демократичного обговорення та прийняття рішень, у якому жителі вирішуватимуть, як розподілити визначену частину бюджету громади, що допоможе зміцнити довіру громадян до органів місцевого самоврядування.

III. Мета і завдання Програми

Мета: Проведення партисипативного бюджетування має сприяти налагодженню системного діалогу органів місцевого самоврядування  із жителями, які постійно проживають в Кочубеївській територіальній громаді, створенню умов для участі жителів у реалізації власних ініціатив згідно повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Вирішення проблем здійснюється шляхом розроблення механізму взаємодії виконавчих органів Кочубеївської сільської ради ОТГ  та громадян у бюджетному процесі, залучаючи жителів до процесу прийняття рішень на місцевому рівні та розв’язуючи найбільш нагальні проблеми населених пунктів громади.

 

Завдання програми:

 1. Інформаційна і промоційна кампанія.

2.  Подання проєктів.

 1. Перевірка проєктів.
 2. Голосування за проєкти та підрахунок результатів.
 3. Реалізація проєктів та оцінка  процесу.

                                IV. Шляхи реалізації Програми

 

п/п

Зміст заходів

Виконавці

Термін

виконання

 

                               Завдання 1. Інформаційна і промоційна кампанія

1.1.

Ознайомлення мешканців з основними положеннями та принципами бюджету участі

Сектор ЖКГ, будівництва комунальної власності, та розвитку територій.

протягом строку дії Програми

 

1.2.

Інформування про хронологію бюджету участі, конкретні  етапи і дати проведення заходів, на сайті громади.

Сектор ЖКГ, будівництва комунальної власності, та розвитку територій.

протягом строку дії Програми

 

1.3.

Підготовка проєкту рішення сесії сільської ради про створення Координаційної ради та уточненої програми на поточний рік для затвердження.

Сектор ЖКГ, будівництва комунальної власності, та розвитку територій.

Починаючи з  2-ого місяця поточного року

 

Завдання 2. Подання проектів

2.1.

Розміщення форми подання проєкту у електронній версії на офіційному веб-сайті Кочубеївської об’єднаної територіальної громади https://kochubeivskagromada.gov.ua/

 

 

Сектор ЖКГ, будівництва комунальної власності, та розвитку територій.

протягом строку дії Програми

 

2.2.

Подання проєктів,  відповідно до форми та вимог до проекту з урахуванням обсягу коштів:

- поштою за адресою: Кочубеївська сільська рада ОТГ з поміткою на конверті «Бюджет участі»;

- електронною поштою за адресою:tige1otg.j@gmail.com у вигляді відсканованого оригіналу документу

-особисто за адресою: Кочубеївська сільська рада ОТГ

Автори проєктів

Протягом 30 днів з дня оголошення конкурсу проєктів на сайті та іншими комунікаційними засобами.

 

2.3.

Прийом форм-проєктів з реєстрацією їх в реєстрі.

Сектор ЖКГ, будівництва комунальної власності, та розвитку територій.

30 днів

 

Завдання 3. Перевірка проєктів

3.1.

Здійснення попередньої  перевірки проєктів, внесення в разі необхідності, коректив до форми подання проєктів

Координаційна рада, автори проєктів.

 

До 5 днів після закінчення прийому проєктів.

 

3.2.

Представлення проєктів та обговорення

Координаційна рада, автори проєктів, виконком

 

Вході попередньої перевірки

 

3.3.

Заповнення  карток аналізу проєктів, надання обґрунтованих рекомендацій щодо внесення проєктів у бланк для голосування

Сектор ЖКГ, будівництва комунальної власності, та розвитку територій.

До 5 днів після закінчення прийому проєктів.

 

3.4.

Складання списів позитивно і негативно оцінених проєктів.

Координаційна рада

Після заповнення карток аналізу

 

3.5.

Затвердження позитивно оцінених проєктів виконкомом.

Виконком Кочубеївської с/р ОТГ

Після заповнення карток аналізу

 

3.6.

Надання міському голові для ознайомлення списів позитивно оцінених проєктів

Сектор ЖКГ, будівництва комунальної власності, та розвитку територій.

До 3-ох днів після затвердження виконкомом

 

3.7.

Розміщення на веб-сайті Кочубеївської сільської ради ОТГ  у рубриці «Бюджет участі» списків з проєктами які отримали позитивну оцінку https://kochubeivskagromada.gov.ua/

Сектор ЖКГ, будівництва комунальної власності, та розвитку територій.

До 3-ох днів після затвердження виконкомом

 

 


 

 

 

 

 

Завдання 4. Голосування за проекти  та підрахунок результатів

4.1.

Підготовка проєкту розпорядження сільського голови про затвердження переліку пунктів для голосування

Сектор ЖКГ, будівництва комунальної власності, та розвитку територій.

не пізніше як за              14 днів до дня початку голосування

 

4.2.

Створення умов для проведення голосування на пунктах голосування, підготовка бюлетенів.

Старости та спеціалісти по зв’язкам з громадськістю.

не пізніше як за              14 днів до дня початку голосування

 

4.3.

Оприлюднення на веб-сайті Кочубеївської сільської ради ОТГ переліку пунктів для голосування

https://kochubeivskagromada.gov.ua/

Сектор ЖКГ, будівництва комунальної власності, та розвитку територій.

не пізніше як за              14 днів до дня початку голосування

 

4.4.

Організація голосування шляхом: 
 • Через особистий вибір в паперових бюлетенях на затверджених пунктах голосування .

Координаційна рада, виконком

Протягом 15 днів з дня оголошення голосування на сайті та іншими комунікаційними засобами.

 

4.5.

Встановлення підсумків голосування шляхом підрахунку балів, відданих за кожний проєкт.

Координаційна рада

Не більше 5-ти днів після голосування

 

4.6.

Складання рейтингових списків проектів з урахуванням результатів голосування

Координаційна рада

Не більше 5-ти днів після голосування

 

4.7.

Розміщення на сайті громади ОТГ результатів голосування.
https://kochubeivskagromada.gov.ua/

Сектор ЖКГ, будівництва комунальної власності, та розвитку територій.

Не більше 5-ти днів після голосування

 

4.8.

Затвердження результатів голосування виконкомом.

Виконком Кочубеївської с/р ОТГ

Не більше 5-ти днів після голосування

 

 

V. Обсяги і джерела фінансування програми

 

          Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету Кочубеївської сільської територіальної громади, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством. Орієнтовні обсяги видатків сільського бюджету на фінансування Програми на 2021-2025 роки наведені в додатку 1.

           Обсяги видатків на реалізацію заходів, визначених Програмою, можуть щорічно коригуватись відповідно до затверджених показників на відповідний рік, виходячи із фінансових можливостей сільського бюджету.

            Кочубеївська сільська територіальна громада самостійно визначає обсяг коштів, які можуть бути виділені з місцевого бюджету для реалізації заходів, визначених Програмою.                                           

                                                                                                      

                                                                                                                Додаток 1.

Напрями використання коштів

Відповідальний виконавець 

 

2021 р.

2022 р.

2023 р.

2024 р.

1.

Інформаційна кампанія

виконавчий комітет Кочубеївської ОТГ

         –

         –

         –

         –

 

2.

Організація голосування за проекти.

виконавчий комітет Кочубеївської ОТГ

         –

         –

         –

        –

 

3.

Виконання об’єктів, які визнано проєктами-переможцями

головні розпорядники бюджет-них коштів

100 тис.гр.

100 тис.гр.

100 тис.гр.

100 тис.гр.

 

                       

VI. Контроль за ходом виконання програми

 

Контроль за виконанням Програми здійснюють Кочубеївська сільська рада ОТГ  , виконавчий комітет Кочубеївської сільської ради, координаційна рада, відповідно до повноважень.

Відповідальні виконавці у процесі виконання програми забезпечують цільове та ефективне використання бюджетних коштів протягом усього строку реалізації проєктів-переможців Програми у межах визначених бюджетних призначень.

Координаційна рада забезпечує контроль за проведенням інформаційної і промоційної компанії, дотриманням хронології бюджету участі, конкретних  етапів і дат проведення заходів, виконанням графіку проведення публічних дискусій про пріоритети ОТГ .

Координаційна рада контролює етап перевірки проєкту, про що свідчитимуть заповнені картки аналізу проєктів, розміщення їх сканованих копій на сайті Кочубеївської ОТГ та підготовлений список позитивно і негативно оцінених проєктів, бланк для голосування з назвами проєктів та зазначенням сум на їх реалізацію.

Головні розпорядники бюджетних коштів в межах своїх повноважень здійснюють оцінку реалізації заходів Програми, що передбачає заходи з моніторингу, аналізу та контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів.

 Головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують ефективне використання коштів, виділених на реалізацію проєктів – переможців, оприлюднюють звіти про виконання проєктів, співпрацюючи протягом часу реалізації проєкту з авторами. Після реалізації проекту звіт, який включає фото та інші матеріали, розміщується на сайті Кочубеївської ОТГ .

VIІ.  Очікувані результати виконання програми

 

Очікуваними результатами виконання програми є:

 • створення ефективного механізму взаємодії виконавчих органів Кочубеївської сільської ради ОТГ та жителів  сіл Кочубеївської ОТГ в бюджетному процесі;
 • залучення жителів до процесу прийняття рішень органів місцевого самоврядування;
 • формування довіри громадян до органів місцевого самоврядування;
 • підвищення відкритості діяльності органів місцевого самоврядування;
 • підвищення рівня прозорості процесу прийняття рішень шляхом надання жителям Кочубеївської ОТГ можливості безпосереднього впливу на бюджетну політику;
 • вирішення питань, які найбільш хвилюють жителів Кочубеївської ОТГ

VIII. Звітність про хід виконання Програми

У кінці року відповідальний виконавець Програми складає підсумковий звіт про результати її виконання та у січні місяці подає на розгляд до виконавчого органу Кочубеївської сільської ради ОТГ.

Після закінчення встановленого строку виконання Програми відповідальний виконавець складає підсумковий звіт про результати її виконання та подає на розгляд до виконавчого органу Кочубеївської сільської ради ОТГ ради разом із пояснювальною запискою.

 

 

 

Секретар сільської ради                                                Н.М.Алексеєва


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь